UNIWEB


ShoutMix chat widget

www.Diablo-Sound.czwww.comeback.svet-serialu.eujiriczek.jex.cz

PageRankAlexa RankCompete RankSeznam S-RankJyxoRank

►►►► PC SKRATKY

PC Skratky :

alt + 1 = ☺
alt + 2 = 
alt + 3 = ♥
alt + 4 = ♦
alt + 5 = ♣
alt + 6 = ♠
alt + 7 = •
alt + 8 = ◘
alt + 9 = ○
alt + 10 = ◙
alt + 11 = ♂
alt + 12 = ♀
alt + 13 = ♪
alt + 14 = ♫
alt + 15 = ☼
alt + 16 = ►
alt + 17 = ◄
alt + 18 = ↕
alt + 19 = ‼
alt + 20 = ¶
alt + 21 = §
alt + 22 = ▬
alt + 23 = ↨
alt + 24 = ↑
alt + 25 = ↓
alt + 26 = →
alt + 27 = ←
alt + 28 = ∟
alt + 29 = ↔
alt + 30 = ▲
alt + 31 = ▼
alt + 35 = #
alt + 36 = $
alt + 38 = &
alt + 62 = >
alt + 64 = @
alt + 91 = [
alt + 92 =
at + 93 = ]
alt + 94 = ^
alt + 95 = _
alt + 96 = `
alt + 123 = {
alt + 125 = }
alt + 126 = ~
alt + 127 = ⌂
alt + 128 = Ç
alt + 136 = ł
alt + 158 = ×
alt + 164 = Ą
alt + 168 = Ę
alt + 170 = ¬
alt + 174 = «
alt + 175 = »
alt + 176 = ░
alt + 177 = ▒
alt + 180 = ┤
alt + 184 = Ş
alt + 185 = ╣
alt + 186 = ║
alt + 187 = ╗
alt + 188 = ╝
alt + 191 = ┐
alt + 192 = └
alt + 193 = ┴
alt + 194 = ┬
alt + 195 = ├
alt + 196 = ─
alt + 197 = ┼
alt + 200 = ╚
alt + 201 = ╔
alt + 202 = ╩
alt + 203 = ╦
alt + 204 = ╠
alt + 206 = ╬
alt + 208 = đ
alt + 209 = Đ
alt + 223 = ▀
alt + 225 = ß
alt + 238 - ţ
alt + 242 = ˛
alt + 246 = ÷
 • Klavesové skratky pre MS WORLD - Práca s textom :

  Otvorenie suboru

  CTRL + O

  nový zošit (súbor)

  CTRL + N

  uloženie súboru

  CTRL + S

  tlač

  CTRL + P

  zatvorenie súboru

  CTRL + W

  zatvorenie aplikácie

  ALT + F4

  nápoveda (pomocník)

  F1

  miestne menu

  SHIFT + F10

  vloženie automatického textu

  F3

  prejsť na ...

  F5 alebo CTRL + G

  opakovanie poslednej operácie

  F4

  nájsť a nahradiť

  CTRL + H

  kontrola pravopisu

  F7

  späť oposlednú operáciu

  CTRL + Z

  vyvolanie ponuky

  F10

  späť vrátenie operácie

  CTRL Y

  menu uložiť ako

  F12  

 • Mazanie, kopírovanie, vkladanie
 • zmazať označený text

  DELETE

  kopírovať s formátovaním

  CTRL + SHIFT + C

  zmazať znak vpravo

  DELETE

  vložiť text s formátovaním

  CTRL + SHIFT + V

  zmazať znak vľavo

  BACKSPACE

  zalomiť riadok (bez ukončenia odstavca)

  SHIFT + ENTER

  zmazať slovo vľavo

  CTRL + BACKSPACE

  zalomiť stránku

  CTRL + ENTER

  zmazať slovo vpravo

  CTRL + DELETE

  zalomiť stĺpec

  CTRL + SHIFT + ENTER

  vybrať text (do schránky)

  CTRL + X

  nedeliteľná pomlčka

  CTRL + SHIFT + -

  kopírovať text (do schránky)

  CTRL + C

  nedeliteľná medzera

  CTRL + SHIFT + medzera

  vložiť text (zo schránky)

  CTRL + V

  voliteľné rozdelenie slova

  SHIFT + -
 • Písanie špeciálnych znakov


 • symbol & pravý ALT + C
  symbol $ pravý ALT + Ô
  symbol @ pravý ALT + V
  symbol "" pravý ALT + Q
  symbol € pravý ALT + E
 • Výber textu klávesnicou

 • znak vľavo/vpravo

  SHIFT + ←/→

  slovo vľavo/vpravo

  CTRL + SHIFT + ←/→

  od kurzoru do začiatku riadku

  SHIFT + HOME

  od kurzoru do konca riadku

  SHIFT + END

  od kurzoru do začiatku dokumentu

  CTRL + SHIFT + HOME

  od kurzoru do konca dokumentu

  CTRL + SHIFT + END

  o riadok hore

  CTRL + ↑

  o riadok dole

  CTRL + ↓

  celý dokument

  CTRL + A  
 • Výber textu myšou

 • akúkoľvek časť textu

  zatiahnutie myšou cez text

  jedno slovo

  dvojklik na danom slove

  jeden obrázok/objekt

  klik na obrázku/objekte

  jeden riadok textu

  klik na nultej pozícii riadku

  niekoľko riadkov textu

  zatiahnutie myšou na nultej pozícii

  jedna veta

  CTRL + klik na vetu

  od kurzoru niekde

  SHIFT + klik myšou

  celý dokument

  trojklik na nultej pozícii

  jeden odstavec

  trojklik na odstavci

  zvislý blok textu

  ALT + zaťahanie myšou

 • Presuny v texte

 • začiatok dokumentu

  CTRL + HOME

  koniec dokumentu

  CTRL + END

  začiatok obrazovky

  CTRL + PgUp

  koniec obrazovky

  CTRL+ PgDn

  začiatok riadku

  HOME

  koniec riadku

  END

  vpravo o slovo

  CTRL + →

  vľavo o slovo

  CTRL + ←

  vpravo o znak

  vľavo o znak

  o stránku hore

  CTRL + ALT + PgUp

  o stránku dole

  CTRL + ALT + PgDn

  o obrazovku hore

  PgUp

  o obrazovku dole

  PgDn

  o odstavec hore

  CTRL + ↑

  o odstavec dolu

  CTRL + ↓

  o riadok hore

  o riadok dolu

 • Formátovanie písma

 • tučné

  CTRL + B

  zobraziť netlačiteľné znaky

  CTRL + SHIFT + *

  kurzíva

  CTRL + I

  previesť texty na kapitálky

  CTRL + SHIFT + K

  podčiarknutie

  CTRL + U

  previesť text na veľké písmená

  CTRL + SHIFT + A

  podčiarknutie slov

  CTRL + SHIFT + W

  zmeniť veľkosť písmen

  SHIFT + F3

  dvojité podčiarknutie

  CTRL + SHIFT + D

  dolný index

  CTRL + =

  odstrániť formátovanie

  CTRL + medzera

  horný index

  CTRL + SHIFT + =

 • Formátovanie odstavca

 • riadkovanie 1

  CTRL + 1

  zväčšiť odsadenie odstavca

  CTRL + M

  riadkovanie 2

  CTRL + 2

  zmenšiť odsadenie odstavca

  CTRL + SHIFT+ M

  riadkovanie 1,5

  CTRL + 5

  pridať 12b pred odstavec

  CTRL + 0

  zarovnať text vľavo

  CTRL + V

  veľkosť písma v bodoch

  CTRL + SHIFT + P + číslo

  zarovnať text vpravo

  CTRL + E

  štýl Normálny

  CTRL + SHIFT + N

  zarovnať text na stred

  CTRL + R

  štýl Nadpis 1

  ALT + 1

  zarovnať text do bloku

  CTRL + J

  štýl nadpis 2

  ALT + 2 atď.

   • Všeobecné známe klávesové skratky

   • CTRL + C (kopírovanie)
   • CTRL + X (vystrihnutie)
   • CTRL + V (vloženie)
   • CTRL + Z (krok späť)
   • DELETE (odstránenie)
   • SHIFT + DELETE (odstránenie vybratej položky natrvalo, bez umiestnenia do Koša)
   • CTRL počas presúvania položky (skopírovanie vybratej položky)
   • CTRL + SHIFT počas presúvania položky (vytvorenie odkazu na vybratú položku)
   • F2 (premenovanie vybratej položky)
   • CTRL + ŠÍPKA DOPRAVA (presunutie kurzora na začiatok ďalšieho slova)
   • CTRL + ŠÍPKA DOĽAVA (presunutie kurzora na začiatok predchádzajúceho slova)
   • CTRL + ŠÍPKA NADOL (presunutie kurzora na začiatok ďalšieho odseku)
   • CTRL + ŠÍPKA NAHOR (presunutie kurzora na začiatok predchádzajúceho odseku)
   • CTRL + SHIFT a ľubovoľný kurzorový kláves (označenie bloku textu)
   • SHIFT a ľubovoľný kurzorový kláves (výber viacerých položiek v okne alebo na pracovnej ploche alebo označenie textu v dokumente)
   • CTRL + A (výber všetkých položiek)
   • F3 (hľadanie súborov alebo priečinkov)
   • ALT + ENTER (zobrazenie vlastností vybratej položky)
   • ALT + F4 (zatvorenie aktívnej položky alebo ukončenie aktívneho programu)
   • ALT + ENTER (zobrazenie vlastností vybratého objektu)
   • ALT + MEDZERNÍK (zobrazenie kontextovej ponuky pre aktívne okno)
   • CTRL + F4 (zatvorenie aktívneho dokumentu v programe, ktorý umožňuje otvoriť viacero dokumentov súčasne)
   • ALT + TAB (prepínanie medzi otvorenými položkami)
   • ALT + ESC (prechádzanie medzi položkami v poradí, v akom boli otvorené)
   • F6 (prechádzanie medzi prvkami obrazovky v okne alebo na ploche)
   • F4 (zobrazenie zoznamu Panel adries v okne Tento počítač alebo v programe Prieskumník)
   • SHIFT + F10 (zobrazenie kontextovej ponuky pre vybratú položku)
   • ALT + MEDZERNÍK (zobrazenie systémovej ponuky pre aktívne okno)
   • CTRL + ESC (zobrazenie ponuky Štart)
   • ALT + podčiarknuté písmeno v názve ponuky (zobrazenie príslušnej ponuky)
   • Podčiarknuté písmeno v názve príkazu v otvorenej ponuke (vykonanie príslušného príkazu)
   • F10 (aktivácia panela s ponukami v aktívnom programe)
   • ŠÍPKA DOPRAVA (otvorenie ďalšej ponuky napravo alebo otvorenie vedľajšej ponuky)
   • ŠÍPKA DOĽAVA (otvorenie ďalšej ponuky naľavo alebo zatvorenie vedľajšej ponuky)
   • F5 (aktualizácia aktívneho okna)
   • BACKSPACE (zobrazenie priečinka umiestneného o úroveň vyššie v okne Tento počítač alebo v programe Prieskumník)
   • ESC (zrušenie aktuálnej úlohy)
   • SHIFT pri vložení disku CD do jednotky CD-ROM (zabránenie automatickému prehrávaniu disku CD)
   • CTRL + SHIFT + ESC (otvorenie Správcu úloh)

   Klávesové skratky v dialógovom okne

   • CTRL + TAB (presun medzi kartami smerom dopredu)
   • CTRL + SHIFT + TAB (presun medzi kartami smerom dozadu)
   • TAB (presun medzi možnosťami smerom dopredu)
   • SHIFT + TAB (presun medzi možnosťami smerom dozadu)
   • ALT + podčiarknuté písmeno (vykonanie príslušného príkazu alebo výber príslušnej možnosti)
   • ENTER (vykonanie príkazu pre aktívnu možnosť alebo tlačidlo)
   • MEDZERNÍK (začiarknutie alebo zrušenie začiarknutia políčka, ak je aktívnou možnosťou začiarkavacie políčko)
   • Kurzorové klávesy (výber tlačidla, ak je aktívnou možnosťou skupina tlačidiel)
   • F1 (zobrazenie Pomocníka)
   • F4 (zobrazenie položiek v aktívnom zozname)
   • BACKSPACE (otvorenie priečinka o úroveň vyššie, ak je v dialógovom okne Uložiť ako alebo Otvoriť vybratý priečinok)

   Klávesové skratky pre zjednodušenie ovládania

   • Pravý kláves SHIFT po dobu 8 sekúnd (zapnutie alebo vypnutie funkcie Filtrovanie klávesov)
   • Ľavý kláves ALT + ľavý kláves SHIFT + PRINT SCREEN (zapnutie alebo vypnutie funkcie Vysoký kontrast)
   • Ľavý kláves ALT + ľavý kláves SHIFT + NUM LOCK (zapnutie alebo vypnutie funkcie Klávesy myši)
   • SHIFT päťkrát (zapnutie alebo vypnutie funkcie Jedným prstom)
   • NUM LOCK po dobu 5 sekúnd (zapnutie alebo vypnutie funkcie Ozvučenie klávesov)
   • Kláves s logom Windows + U (spustenie aplikácie Správca pomôcok)

    
   Powered by wgz. Desing by HECTOR všetky práva vyhradene copyright © 2008 - 2011